SUPA

Savaitgaliniai užsiėmimai priklausomybę turintiems asmenims ir pagalba jų artimiesiems

Šis projektas prisideda plečiant pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems įvairovę. Visoje Lietuvoje šiai asmenų grupei pagalbos prieinamumas savaitgaliais yra ribotas, stokojama programų tikslingai orientuotų į dirbančius asmenis. Projekte  suplanuoti savaitgaliniai tęstiniai pagalbos užsiėmimai skirti dirbantiems žalingai vartojantiems ir nuo alkoholio priklausomiems asmenims bei pagalba jų artmiesiems. Taip pat bus teikiama informacija ir bendradarbiaujama su darbdaviais. 

Programos pagrindinis tikslas – padėti priklausomybe sergantiems Kauno apskrityje gyvenantiems asmenims sveikti ir įgalinti juos bei jų artimuosius gyventi pilnavertį gyvenimą. Projekte dalyvaus 24 Kauno apskrityje gyvenantys priklausomi asmenys, 60 jų artimųjų, 24 darbdaviai  ir 6 projektą įgyvendinantys darbuotojai. Tai nauja paslauga, kurioje įvairių priklausomybių turintys asmenys bus konsultuojami individualiai ir grupėje, dalyvaus tiksliniuose užsiėmimuose,  tarp užsiėmimų atliks užduotis. Lygiagrečiai bus teikiama pagalba priklausomų asmenų artimiesiems. Šią paslaugą teiks psichologai, psichoterapeutai ir priklausomybių konsultantai – jos tikslas padėti asmenims atsisakyti žalingų įpročių, išsaugoti darbo vietą ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Programos dalyviai, mokinsis bendrauti be psichoaktyvių medžiagų, geriau pažins save.

Programa parengta, remiantis daugiametėmis mokslo stebėjimo ir praktikų rekomendacijomis, dirbant su priklausomo asmens tipu. Nuoseklumas, disciplina ir dienotvarkė yra svarbūs sveikimo programoje. Programa pasižymi griežtai apibendrinta ir nuoseklia dienotvarke. Ji suteikia išorinę discipliną, kol klientas mokosi vidinės disciplinos, disciplinuotumo.

Daugiau APF vykdomų projektų rasite čia: https://apf.lt/vykdomi-projektai/

Registracinė forma