Mokymai

Priklausomybės konsultantų mokymo programa

Priklausomybės konsultantų ruošimo mokymus organizuoja ir vykdo VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ kartu su partneriais Priklausomybės ligų specialistų institutu ir Priklausomybės ligų specialistų asociacija, pagal programą, nustatyta tvarka suderinta Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-989 2019 metų rugsėjo 7 d. buvo patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, norintiems teikti konsultavimo dėl alkoholio priklausomybės paslaugas. Konsultantai turi būti pabaigę mokymo programą suderintą remiantis 2018-09-07 SA ministro įsakymu Nr. V-990.

Galite pasirinkti ir kitokios trukmės (8; 40 val.) mokymus bei seminarus, pageidavimą nurodykite “formos žinutėje” arba paskambinkite tel.nr.: 867059595