Apie mus

Priklausomybės ligų specialistų institutas

Organizacija įkurta 2019 m. Pagrindinis veiklos tikslas – organizuoti mokymus specialistams dirbantiems priklausomybių srityje (viso pravesta apie 980 val. mokymų), padėti žmonėms turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichoaktyvių medžiagų, atrasti ir palaikyti blaivų gyvenimo būdą (viso paslaugos suteiktos apie 1200 priklausomybe sergančių asmenų), pasiūlyti ir teikti pagalbą jų artimiesiems (viso paslaugos suteiktos apie 600 artimųjų). Veikla apima šias sritis: sveikos gyvensenos ir blaivybės puoselėjimas; neformalus suaugusiųjų ir jaunimo švietimas; seminarų ir mokymų rengimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas; visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo projektai; psichikos sutrikimų ir jų gydymo stigmos mažinimas. Organizacija bendradarbiauja su VšĮ „Psichikos iniciatyva“, „Priklausomybės ligų specialistų asociacija“. Organizacija į savo veiklą įtraukia priklausomybių ligų srities specialistus: psichologus, psichiatrus, priklausomybių konsultantus, vaikų teisių specialistus, socialinius darbuotojus. Organizacija savo veiklą papildė nauja paslauga t.y. savaitgaliniai užsiėmimai priklausomiems asmenims (SUPA), neatitraukiant jų nuo darbo, tokiu būdu sumažinant galimybę prarasti bei “iškristi” iš darbo rinkos.  Tokio pobūdžio projektas pirmas, tačiau steigėjai ir partneriai dirba jau seniai priklausomybių srityje ir yra įvykdę su kitomis organizacijomis ne vieną bendrą projektą. Didžiausias ir tęstinumą valstybinėse institucijose turintis projektas – tai Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo finansuotas priklausomybių konsultantų diegimo modelis, kurio idėją suformulavo ir realizavo dabartinis organizacijos personalas, tik veikė per kitą organizaciją (Priklausomybės ligų specialistų asociacija).

 

 

 

 

Partneriai